Thông tin

Văn bản cần xem

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Công đoàn Giáo Dục huyện Chợ Gạo - tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0733 607 845

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HD ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CĐCS 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Ngân (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:20' 21-11-2011
  Dung lượng: 19.2 KB
  Số lượt tải: 153
  Số lượt thích: 0 người
  LĐLĐ TỈNH TIỀN GIANG
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số: 210 /HD-CĐGD
  Chợ Gạo, ngày 16 tháng 11 năm 2011
  
  
  HƯỚNG DẪN
  Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
  và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

  Thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS). Căn cứ Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 12/02/2011 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN; các hướng dẫn số 34/HD-LĐLĐ ngày 29/6/2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, hướng dẫn số 594/HD-CĐN ngày 15/8/2011 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, hướng dẫn số 749/HD – CĐGD hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh (CĐCSVM) và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS.
  Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, căn cứ tình hình tổ chức và hoạt động các CĐCS trong tỉnh, Ban Thường vụ CĐGD tỉnh Tiền Giang hướng dẫn đánh giá, xếp loại CĐCS hàng năm như sau:
  I. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CĐCS
  1. Mục đích yêu cầu
  - Xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm giúp các cấp công đoàn có căn cứ đề ra kế hoạch, giải pháp xây dựng và củng cố thường xuyên đối với hoạt động của CĐCS; tạo điều kiện cho CĐCS nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của mình.
  - Các cấp công đoàn trong ngành Giáo dục của tỉnh cần quán triệt nội dung tiêu chuẩn xây dựng CĐCS vững mạnh và phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thẩm định việc đánh giá, xếp loại; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, khắc phục tính hình thức, thành tích trong đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cấp cơ sở.
  2. Đối tượng, căn cứ để đánh giá
  - CĐCS được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hàng năm phải được đánh giá, xếp loại. - Đánh giá chất lượng hoạt động của CĐCS phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ và các nội dung của từng tiêu chuẩn để làm cơ sở chấm điểm xếp loại.
  3. Bảng điểm CĐCS
  - CĐCS trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập.
  * Mỗi bảng điểm có 3 tiêu chuẩn chính. Mỗi tiêu chuẩn có tối đa 10 chỉ tiêu. Tổng số điểm là 100 điểm.
  - Tiêu chuẩn 1: CĐCS đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lí trường học, cơ quan, đơn vị: Tối đa 45 điểm.
  - Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn. Tối đa 40 điểm.
  - Tiêu chuẩn 3: Tuyên truyền vận động đoàn viên, nhà giáo và lao động; tổ chức các hoạt động khác . Tối đa 15 điểm
  4. Đánh giá, xếp loại CĐCS
  Chất lượng CĐCS xếp thành 5 loại sau:
  a. Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc.
  - Là những CĐCS vững mạnh trong cơ quan hành chính, các trường học công lập.
  * Không có chỉ tiêu nào của Tiêu chuẩn 1 và Tiêu chuẩn 2 đạt 0 điểm
  b. Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh.
  - Đối với CĐCS trong các cơ quan hành chính, các trường học công lập: Đạt từ 90 điểm đến dưới 95 điểm
  - Ngoài đạt số điểm trên còn phải bảo đảm các điều kiện sau:
  + Không có CBGVLĐ vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên
  + Không có CBGV vi phạm quy định dạy thêm học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD - ĐT
  + Không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ nghiêm trọng, không xảy ra sự cố mất mát tài sản của cơ quan, đơn vị.
  + Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định của công đoàn cấp trên (có trên 75% số lượng các báo cáo), các báo cáo đảm bảo đầy đủ các thông tin, số liệu chính xác.
  + Các cơ quan, đơn vị có điều kiện để xây dựng các danh hiệu: cơ quan, trường học văn hóa, trường học xanh – sạch – đẹp mà cơ quan, đơn vị không đăng ký.
  + Thực hiện tốt công tác thu, chi tài chính công đoàn, nộp kinh phí
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓